semen-services1

Chuyển giao công nghệ TTNT

Thụ tinh nhân tạo là công nghệ của nền chăn nuôi hiện đại và phát triển, áp dụng thụ tinh nhân tạo mang lại hiệu quả kinh tế to lớn trong chăn nuôi.

13210/0005 MiniBSP 2010

Lắp đặt phòng pha chế, bảo quản tinh trùng

Để có thể sản xuất ra được những liều tinh đạt tiêu chuẩn và bảo quản được lâu đòi hỏi phòng pha chế bảo quản tinh cần có đầy đủ những trang thiết bị cần thiết đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật.

Untitled-1

Dịch vụ đánh giá chất lượng tinh trùng

Để nâng cao hiểu quả sản xuất, nâng cao khả năng sinh sản của đàn vật nuôi thì việc kiểm tra, đánh giá định kỳ chất lượng tinh trùng của đực giống có ý nghĩa vô cùng quan trọng.