Kính gửi Quý khách hàng!

Cường Thịnh Jsc là công ty hàng đầu cung ứng trang thiết bị nhập khẩu, công nghệ, quy trình, kỹ thuật … trong lĩnh vực chăn nuôi.

Lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của chúng tôi gồm:

– Thiết bị chăn nuôi: bao gồm các trang thiết bị dụng cụ theo dõi, quản lý vật nuôi; trang thiết bị chuồng trại; trang thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp

– Dụng cụ thú y: các dụng cụ dùng trong điều trị, phẫu thuật, hỗ trợ vật nuôi

– Thiết bị thụ tinh nhân tạo: các trang thiết bị sử dụng trong phòng sản xuất tinh; trang thiết bị khai thác, bảo quản, vận chuyển tinh, phôi, trứng; trang thiết bị dùng cho phối giống, hỗ trợ sinh sản

– Thiết bị khoa học kỹ thuật: gồm các dụng cụ, thiết bị dùng trong phòng thí nghiệm; các dụng cụ lấy mẫu, đo lường, quản lý môi trường; các loại máy dùng trong nghiên cứu, đánh giá chất lượng sản phẩm trong chăn nuôi

– Thiết bị dạy nghề nông nghiệp: các mô hình mô phỏng thực tiễn sản xuất; máy móc trong thiết bị phục vụ trong chăn nuôi

– Tinh, phôi vật nuôi đông lạnh, giống vật nuôi, giống cây thức ăn trong chăn nuôi

– Tư vấn xây dựng dự án chăn nuôi; tư vấn chuyển giao các quy trình, công nghệ trong nông nghiệp

– Dịch vụ kỹ thuật chăn nuôi, thú y, sinh sản nhân tạo cho vật nuôi