SALBUTAMOL TEST KIT - CUONGTHINH JSC
Nơi nhập dữ liệu

SALBUTAMOL TEST KIT

Giới hạn phát hiện:
– Thịt, nước tiểu: 3ppb
– Thức ăn chăn nuôi: 10ppb

Thời gian thử nghiệm: 3 – 5 phút

Mẫu: nước tiểu, thịt, thức ăn chăn nuôi

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “SALBUTAMOL TEST KIT”